Kind in Beeld

Kleinschalige antroposofische kinderopvang

Inschrijven

Kinderopvang Kind in Beeld biedt kleinschalig opvang en daarmee hebben we maar beperkt plek. Op dit moment kent het kinderdagverblijf een wachtlijst. Bij de BSO is er nog plek, maar niet meer op alle dagen.

U kunt uw kind(eren) inschrijven voor in principe minimaal 2 en maximaal 4 dagen per week. Het minimum aantal dagen heeft ook te maken met het aantal dagen dat de ouder werkt. Indien dit 1 dag betreft, kan wel een opvangplek voor 1 dag geboden worden. In dat geval zullen we u vragen een van de rustige dagen te gebruiken, namelijk woensdag of vrijdag.

Inschrijven

Inschrijf formulier Kinderdagverblijf

Inschrijf formulier Buitenschoolse Opvang

Debicare Nederland BV verzorgt alle inschrijvingen, plaatsingen, contracten en wachtlijstbeheer. Ook kunnen zij u adviseren bij de aanvraag van uw kinderopvang toeslag. Ingevulde inschrijfformulieren kunt u opsturen naar onze contactpersoon bij Debicare:

Jos van Santen
Zeemanstraat 61 b
2991 XR  Barendrecht
tel. 0180- 555 911
email: j.vansanten@debicare.nl

 

 

%d bloggers liken dit: