Kind in Beeld

Kleinschalige antroposofische kinderopvang

Oudercommissie

De oudercommissie heeft als doel om in samenwerking met de organisatie/directie de kwaliteit van de opvang (KDV en BSO) te behouden en te verbeteren. De oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders die een kind op de opvang hebben. Wij proberen alle collectieve belangen van de ouders en de kinderen zo goed mogelijk te behartigen. Ouders kunnen dus via de oudercommissie invloed uitoefenen op de kwaliteit en organisatie van de kindercentrum Kind in Beeld. Wij overleggen regelmatig met de directie (Jorika Ehrlich) over het beleid en de uitvoering daarvan. Daarbij geven wij gevraagd en ongevraagd advies over verschillende onderwerpen.

Op de agenda komen de volgende punten regelmatig aan de orde:

  • Het Pedagogisch Beleid
  • Tarieven
  • Voeding
  • Beleid rond spel- en ontwikkelingsactiviteiten
  • Veiligheidsbeleid

Een keer per jaar zetten wij een enquête uit naar ouders om de tevredenheid te onderzoeken. We zouden het echter fijn vinden om wat vaker te horen wat er speelt onder de ouders. We zijn geen behartigers van individuele ouders, maar we ontvangen wel graag signalen van dingen die misschien beter of anders kunnen. Spreek ons vooral aan of stuur een mail naar: oudercommissie.hetkleinevolkje@gmail.com.


Wie zitten er in de oudercommissie

 

 

 

 


Nynke

Ik ben Nynke Groot, moeder van Sasha (Buitenburen) en Florian (Kabouters). Ik zit al vanaf 2013 in de oudercommissie, met een pauze erin van een jaar in 2016. Ik werk met mensen die met politie- of justitie in aanraking zijn gekomen- of dreigen te komen. Ik zie dagelijks hoe beschadigd mensen raken als ze in de eerste tien jaar van hun leven onvoldoende liefde en aandacht krijgen. Bij Het Kleine Volkje zie ik oprechte liefde en betrokkenheid bij elkaar en bij de kinderen en ik wil daar graag aan bijdragen door in de oudercommissie te zitten.


May

“Als moeder van Ronja (Elfjes) en Abel (Kabouters) ben ik graag betrokken bij deze kinderopvang. Wij wonen sinds 1,5 jaar in Leiden en hebben het erg naar ons zin! Ik werk in Den Haag met kwetsbare jongeren en ondersteun ze in de weg terug naar school of werk. De heftige verhalen die ik dagelijks in mijn werk hoor maken me er extra bewust van hoe belangrijk deze eerste jaren zijn van een kind. En daarmee ben ik extra blij met deze warme, veilige en vrolijke plek waar mijn kinderen wekelijks mogen zijn!”


Maryse

Ik ben Maryse Nijhof, moeder van Tobias (Bolderburen) en Hannah (Dwergjes). Ik werk als inspecteur voor de kinderopvang bij de GGD in Amsterdam. Dagelijks kom ik op kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang in de regio Amsterdam en ik ben nog steeds elke keer weer blij dat ik mijn eigen kinderen in de fijne, relaxte en gezellige groepen van het Kleine Volkje mag brengen en ophalen. Uit ervaring weet ik inmiddels dat een veilige sfeer en goede beroepskrachten in de kinderopvang geen gegeven is. Des te blijer ben ik dat ze hier goed worden opgevangen en ik draag graag een steentje bij aan het blijvend verbeteren van de kwaliteit via de oudercommissie.


Stephanie

“Ik ben Stephanie, moeder van Noam (Bolderburen) en Ravi (Dwergjes). Ik werk als docent Social Work op Hogeschool Leiden. Ik vind het heerlijk om naast het moeder zijn te werken. En wat ben ik blij dat mijn jongens dan op zo’n fijne plek als het Kleine Volkje/ Bolderburen kunnen zijn! Ik ben bij de oudercommissie gegaan juist omdat ik zo tevreden ben. Ik wilde graag wat meer betrokken zijn en zo ook wat meer te weten komen over de antroposofie. Dit is gelukt! Daarnaast vind ik het leuk om op deze manier wat meer contact te hebben met een aantal ouders.”


Marieke

Mijn naam is Marieke, moeder van Raisa (BSO Buitenburen) en Zora (Dwergjes.)

Met een gerust hart breng ik mijn kindjes naar de opvang bij kind in beeld. De opvang maakt een belangrijk deel uit van hun leven. Ze hebben er veel vrienden gemaakt en gaan er heel graag naar toe.

De manier waarop de antroposofische visie een plek heeft in de dagelijkse omgang met de kinderen vind ik ontzettend waardevol.

Sinds een aantal jaar maak ik met veel plezier deel uit van de oudercommissie het geeft me een prettig gevoel nauw betrokken te zijn bij de opvang van mijn kinderen.  Steeds weer merk ik hoe belangrijk een oudercommissie eigenlijk is. Zeker voor een kleine organisatie als kind in beeld. Het is belangrijk dat er veel contact is tussen ouders en de directie we zijn tenslotte samen verantwoordelijk voor een gezonde opvoeding van onze kinderen.

 

%d bloggers liken dit: