Kind in Beeld

Kleinschalige antroposofische kinderopvang

Openingstijden en Tarieven

Openingstijden

kinderdagverblijf Het Kleine Volkje

Wij zijn open van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.30 uur. Op verzoek kunnen we ook al om 7.30 uur uw kind opvangen.

Op officiële feestdagen en een week tussen Kerst en Oud & Nieuw zijn wij gesloten. Dit betekent dat we 51 weken per jaar open zijn. Hier is het tarief ook op berekend.

Vrije Peutergroep Het Bonte Huis

Het Bonte Huis biedt halve dagopvang van 8.00 – 13.00 uur tijdens 40 schoolweken. Gedurende alle schoolvakanties en officiële feestdagen is Het Bonte Huis gesloten.

BSO Bolderburen & BSO Buitenburen

De BSO is open na schooltijd tot 18.30 uur op normale schooldagen. Per school is de eindtijd verschillend. Vrijeschool Mareland kent schooldagen voor de jongste klassen tot 13.00 uur, andere scholen variëren tussen 14.30 en 15.00 uur.

Vakantieweken

Tijdens vakanties zijn we open van 8.30 tot 18.30.

Studiedagen

Tijdens studiedagen is het mogelijk om een hele dag te komen mits er minstens 4 kinderen komen. Deze dienen vooraf te worden aangevraagd. Deze opvang-dagen vallen buiten de normale regeling en worden na gefactureerd.

Sluitingsdagen

Op officiële feestdagen en tussen Kerst en Oud & Nieuw zijn wij gesloten. Dit betekent dat we 51 weken per jaar open zijn. Hier is het tarief ook op berekend.

Tarief 2019

KDV / Peutergroep € 8,50 per uur

BSO €7,52 per uur voor een pakket inclusief vakantieopvang / € 8,48 per uur schoolweken pakket exclusief vakantieopvang.

Via de kinderopvang toeslag vergoedt de overheid voor dagopvang maximaal € 8,02 per uur en voor buitenschoolse opvang € 6,89 per uur. 

Sinds de invoering van de Wet Kinderopvang op 1 januari 2005 ontvangt u als ouder de volledige factuur rechtstreeks van het kindercentrum. Deze betaalt u per automatische incasso. Een deel kunt u terugkrijgen bij de belastingdienst. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.toeslagen.nl